Blog

Delen: niet denken maar doen | Partager: agir plutôt que penser

In Carcasse mondt een vooropgestelde tête-à-tête al snel uit in een klein of zelfs groot groepgebeuren. Van voorgerecht tot dessert en eventuele koffie, delen is de boodschap. Sharing is caring was hier al lang ingeburgerd, nog voor het een blits begrip werd. Delen: niet denken maar doen!

Zoals in hun jonge jaren boven en in de beenhouwerij van stamvader Raymond Dierendonck, waar de zonen Alexander en Hendrik 's morgens, 's middags en 's avonds vaak mee aan tafel schoven met pa en zijn beenhouwersgasten. Of met toevallige passanten. "Kom, pak een stoel en zet jullie erbij!" "Geef eens de paté door alsjeblieft." "Wie heeft nu weer het gehakt voor zijn neus staan?" Enzovoort. Samen eten, proeven, praten, lachen, zeveren en weer opstaan om verdomme voort te doen. Een even simpel als sociaal gebeuren dat Hendrik nooit meer echt zal loslaten. Een warm thuisgevoel in een werkgerelateerde omgeving.

Die lijn wil hij koste wat het kost doortrekken in het restaurant dat hij nooit zou beginnen. Als je samen aan tafel zit - ook al is dat met mensen die je totaal niet kent - en samen eet, zal er veel sneller gepraat worden over wat er allemaal op tafel komt. Of zal je sneller geneigd zijn iets nieuws uit te proberen of iets te proeven wat je tot nu toe altijd geweigerd hebt. Eten in Carcasse is teruggrijpen naar een aloude traditie, een sociaal gebeuren dat zijn wortels vindt in en rond het slagersatelier. Cocondoorbrekend. Nostalgie in een nieuw kleedje.

Bestel het Carcasse boek hier.

 

Chez Carcasse, le tête-à-tête imaginé au départ n'a pas tardé à se changer en petits et même grands événements de groupe. De l'entrée au dessert et au café éventuel, le mot  d'ordre est: partager. Il y a longtemps que l'on applique ici la devise Sharing is caring, qui depuis est devenue un véritable concept. Partager: agir plutôt que penser!

Comme dans leurs jeunes années, dans la boucherie de Raymond Dierendonck et à l'étage supérieur, où matin, midi et soir, Alexander et Hendrik prenaient leurs repas avec papa et le personnel du magasin. Parfois aussi avec des gens de passage. "Entre. Assieds-toi et mange un bout avec nous!" "Passe-moi le pâte, s'il te plaît" "Qui a encore pris le hachis?" Etc. Manger, goûter, papoter ensemble avant de se relever et de se remettre au boulot. Un événement aussi simple que convivial dont Hendrik ne pourra jamais vraiment se détacher. Une chaleureuse intimité familiale dans un environnement lié au travail.

Ce sentiment, il voulait coûte que coûte le faire revivre dans le restaurant (qu'il n'ouvrirait quand même jamais). Quand on partage une table et que l'on mange ensemble - même avec de parfaits inconnus -, les langues se délient plus rapidement. On a plus vite tendance à essayer quelque chose que l'on n'avait jamais voulu jusque-là. Manger chez Carcasse, c'est renouer avec une tradition ancienne, une convivialité qui trouve ses racines dans l'atelier et autour. Sortir de son cocon. La nostalgie, version contemporaine.

 Commandez livre Carcasse ici.